Ισχυρές αξίες οδηγούν σε ευθύνη

 

Εταιρική κοινωνική ευθύνη σημαίνει: Σεβασμός στον άνθρωπο, Σεβασμός στο περιβάλλον.

Η επιχείρηση Aquanova Limited η οποία χρησιμοποιείται ως εμφιαλωτήριο νερού με την επωνυμία «Νερό Πηγής Μερσίνι» έχει:

  • Καταχωρηθεί στο μητρώο του Διευθυντή Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας (αρ. 11.3943).
    Το εμφιαλωτήριο εφαρμόζει το σύστημα ασφάλειας τροφίμων HACCP και ελέγχεται από τις αρμόδιες αρχές με βάση τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό ΕΚ 852/2004 για την Υγιεινή των Τροφίμων και την εφαρμογή του συστήματος HACCP.
  • Ανεγείρει τις εγκαταστάσεις της κατόπι Περιβαλλοντικής Μελέτης αδειοδοτημένης από τις αρμόδιες αρχές του κράτους.
  • Προβεί σε δενδροφύτευση πέραν των 200 δέντρων στον περιβάλλοντα ιδιόκτητο χώρο.
  • Υπογράψει Συμφωνία Μέλους με την Green Dot (Cyprus) Public Co. Ltd, που αποτελεί Φορέα Διαχείρισης Συστήματος Συλλογικής Διαχείρισης συσκευασιών και αποβλήτων που τοποθετούνται στην κυπριακή αγορά.
  • Ως πολιτική να παρέχει σε όλα τα επίπεδα των εργαζομένων υγιεινό και ασφαλές περιβάλλον, κατάλληλη εκπαίδευση για τη σωστή διεκπεραίωση των καθηκόντων του και κατάλληλη πληροφόρηση για τη σημασία / αναγκαιότητα της ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής. Διαθέτει όλα τα αναγκαία μέσα, εξοπλισμό και διευκολύνσεις.
  • Ως πολιτική να προστατεύει ενεργά  το περιβάλλον με συνεχή ανασκόπηση και βελτίωση των προϊόντων, διεργασιών και λειτουργιών ως προς την επίδρασή τους στο περιβάλλον.

AquaNova: Εμφιαλωτήρια Νερού & Διανομείς Νερού στην Κύπρο