Οι Εγκαταστάσεις

Το σύγχρονο εργοστάσιο εμφιάλωσης νερών της Aquanova προστατεύεται οικιστικά οικολογικά. Με το έμπειρο εργατικό δυναμικό της και τις σύγχρονες γραμμές παραγωγής της, επιτυγχάνει μια συνολική δυναμικότητα 10,000 λίτρων/ώρα.

Οι ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της στην Μαραθάσας, περιλαμβάνουν τα γραφεία, το εργοστάσιο εμφιάλωσης και τις ειδικά κατασκευασμένες αποθήκες του εμφιαλωμένου νερού που εξασφαλίζουν τις κατάλληλες συνθήκες για αποθήκευση.

AquaNova: Εμφιαλωτήρια Νερού & Διανομείς Νερού στην Κύπρο