Νερό κατευθείαν από την πηγή

Το Νερό Πηγής «Μερσίνι» εμφιαλώνεται στις εγκαταστάσεις της εταιρείας AquaNova Ltd δίπλα από την πηγή με ονομασία Οίκος WE 41/01. Η πηγή  προστατεύεται για διαφύλαξη της καθαρότητας του νερού και έχει αδειοδοτηθεί από την Αρμόδια Αρχή του Κράτους.

Το νερό αντλείται από τα υπόγεια στρώματα του εδάφους σε βάθος 270 m στην επιφάνεια χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα μέσα και υλικά.  Η υπόγεια προέλευση του διασφαλίζει τη μικροβιακή καθαρότητα και τη σταθερότητα στη φυσικοχημική του σύσταση.  Η άντληση από την πηγή ακολουθείται αμέσως από την εμφιάλωση ώστε να μην μεσολαβεί στάδιο αποθήκευσης του νερού διασφαλίζοντας έτσι τη διατήρηση της καθαρότητας στο επίπεδο της αρχικής άντλησης.

 

AquaNova: Εμφιαλωτήρια Νερού & Διανομείς Νερού στην Κύπρο