Διαδικασίες υψηλής ποιότητας & ασφάλειας

 


Για την άντληση, την παραγωγή και την αποθήκευση του εμφιαλωμένου Νερού Πηγής Μερσίνι, εφαρμόζεται μεθοδολογία που βασίζεται στην πλέον σύγχρονη τεχνολογία του τομέα, στην εφαρμογή καλών βιομηχανικών πρακτικών και ταυτόχρονα στην εθνική και κοινοτική νομοθεσία. Παράλληλα λαμβάνεται υπόψη η προστασία του ευρύτερου φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής.

Με το συνδυασμό των πιο πάνω παραγόντων εξασφαλίζεται η παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας και ασφάλειας. Σημαντικό χαραγτηριστικό είναι ότι τα προϊόντα διατίθενται πάντοτε φρέσκα αφού ο χρόνος αποθήκευσης τους είναι ο ελάχιστος.


Συνοπτικά η διαδικασία παραγωγής περιλαμβάνει τα στάδια:

 • Καθαρισμός και Aπολύμανση του Εξοπλισμού με διαδικασία CIP (cleaning in place) ώστε να εξασφαλίζεται η απουσία μικροβιολογικών κινδύνων.
 • Καθαρισμός και Απολύμανση των Επιστρεφόμενων Φιαλών 20 λίτρων στο αυτοματοποιημένο πλυντήριο της μηχανής εμφιάλωσης ακριβώς πριν από το στάδιο πλήρωσης.ώστε να εξασφαλίζεται η απουσία μικροβιολογικών κινδύνων.
 • Απολύμανση των Φιαλών μιας χρήσης και των Πωμάτων. Όλες οι φιάλες μιας χρήσης (5 λίτρων &10 λίτρων) αμέσως μετά την παραγωγή τους από τα αντίστοιχα προπλάσματα απολυμαίνονται με οζονισμένο νερό και τα πώματα με χρήση UV τεχνολογίας.
 • Φίλτρανση του Νερού σε τέσσερα στάδια με λαμπρυντικά φίλτρα με προοδευτικά μειωμένη διάμετρο πόρων σε σειρά.  Αυτό διασφαλίζει την απουσία σωματιδίων μεγαλύτερων από 1 μm (1 εκατομυρριοστό του μέτρου ! ) και συνεπώς την πλήρη διαύγεια του.
 • Εμφιάλωση Προϊόντων 

  Η μονάδα, εκτός από τον περιφερειακό εξοπλισμό υποστήριξης της εμφιαλωτικής διαδικασίας περιλαμβάνει δύο σύγχρονες γραμμές εμφιάλωσης:

  1. Επιστρεφομένων φιαλών 20 L
  2. φιαλών μιας χρήσης 10 L και 5 L
  Οι φιάλες μιας χρήσης 10 L και 5 L παράγονται επί τόπου από το πλαστικό ΡΕΤ:
  -με διαδικασία εμφύσησης αέρα υψηλής καθαρότητας
  -
  με συνθήκες που εξασφαλίζουν την αποστείρωση τους
  -
  χωρίς να μεσολαβεί στάδιο αποθήκευσης

Η διαδικασία εμφιάλωσης τηρείται συνεχώς υπό έλεγχο μέσω μέτρησης και ρύθμισης των κατάλληλων παραμέτρων.

Μετά τη σήμανση με τη ημερομηνία τελικής ανάλωσης, τα τελικά προϊόντα οδηγούνται για φύλαξη μέχρι τη διανομή σε αποθηκευτικό χώρο δροσερό και ελεγχόμενο για απεντόμωση και μυοκτονία.

 

AquaNova: Εμφιαλωτήρια Νερού & Διανομείς Νερού στην Κύπρο