Γιατί το νερό μας ξεχωρίζει

 

Για την παραγωγή προϊόντων με την επιθυμητή ποιότητα και με ψηλό βαθμό ασφάλειας και υγιεινής, στο εργοστάσιο εφαρμόζεται σύστημα διαχείρισης το οποίο περιλαμβάνει το σύστημα αυτοέλεγχου HACCP.
Στo σύστημα HACCP αναλύονται όλα τα στάδια παραγωγής και δίνεται έμφαση στην πρόληψη. Συνεπώς σημαντικό μέρος του ελέγχου μετατίθεται από τον παραδοσιακό τρόπο ελέγχου και ανάλυσης του τελικού προϊόντος προς τα προηγούμενα στάδια παραγωγής.

Το νερό ελέγχεται μικροβιολογικά σε διαπιστευμένα εργαστήρια στην έξοδο της πηγής και στο τελικό εμφιαλωμένο προϊόν κι έτσι επιβεβαιώνεται ότι πάντοτε συνάδει με τα κριτήρια της εθνικής νομοθεσίας:

  • Ν. 87(Ι) 2001 «Περί της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης»
  • ΚΔΠ 264/2002 «Περί Φυσικών Μεταλλικών Νερών»

Το Φυσικό Νερό Πηγής Μερσίνι ξεχωρίζει για:

  • την αγνότητα και την φρεσκάδα του
  • την κρυστάλλινη εμφάνιση του
  • τη μαλακή και ελαφριά του γεύση 
  • τη χαμηλή περιεκτικότητα αλάτων
  • τις χωνευτικές του ιδιότητες
  • την ισοζυγισμένη σύσταση με ιόντα
 XHMIKH ANAΛΥΣH
 pH:  8,4  Ολικά Διαλυτά Στερεά  165mg/L
 Ηλεκτρική αγωγιμότητα  0,3mS/cm at 20 ºC  Ολική Σκληρότητα 53 mg/L as CaCO3
 Ασβέστιο
 14mg/L  Χλωριούχα  23mg/L
 Μαγνήσιο
 8mg/L  Θειϊκά  22mg/L
 Νάτριο
 49mg/L
Όξινα ανθρακικά
 145mg/L
 Κάλιο
 2mg/L
 Νιτρικά
 <1mg/L
 Φθοριούχα
 0,1mg/L
 Νιτρώδη
 <0,01mg/L
 Αμμώνιο <0,12 mg/L  Ανθρακικά  <6 mg/L 
Βόριο  0,1 mg/L     

AquaNova: Εμφιαλωτήρια Νερού & Διανομείς Νερού στην Κύπρο